ქართული

მწვანე ბარათები ბავშვებისთვის 21 წლამდე

ყურადღება!

თუ თქვენი შვილი არის ლეგალური საიმიგრაციო სტატუსის გარეშე, 21 წლამდე, და თქვენ ხართ მარტოხელა მშობელი, თქვენს შვილს შეუძლია მიიღოს მწვანე ბარათი!

მშობლის საიმიგრაციო სტატუსს და აშშ-ში შესვლის საშუალებას არ აქვს მნიშვნელობა.

ანალოგიურად, არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ ან თქვენს შვილს გემუქრებათ დეპორტაცია თუ უკვე იმყოფებით საიმიგრაციო სასამართლოში.

თქვენს შვილს მწვანე ბარათის მიღება შეუძლია რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილ გარემოებაში:

  • მეორე მშობელმა არ უზრუნველყო ბავშვი სათანადოდ;
  • მეორე მშობელმა უარყო ბავშვი;
  • მეორე მშობელი არასათანადოდ მოეპყრა ბავშვს;
  • ან ერთი ან ორივე მშობელი გარდაცვლილია.

გარდა ამისა, თქვენ არ გჭირდებათ იყოთ მშობელი ან იყოთ ბავშვთან ნათესაურ კავშირში იმისთვის, რომ დაეხმაროთ მას მწვანე ბარათის მიღებაში.

მწვანე ბარათის მიღების შემდეგ თქვენს ბავშვს მოგვიანებით ექნება შესაძლებლობა, მიიღოს აშშ-ს მოქალაქეობა.

აშშ-ს მოქალაქეობა თქვენს ბავშვს მომავალში უამრავ შესაძლებლობას მისცემს განათლებაში, კარიერაში, ჯანდაცვასა და სხვა რესურსებზე წვდომისთვის და სხვა!

დარეკეთ დღეს უფასო კონსულტაციაზე ლიცენზირებულ და გამოცდილ იურისტთან.

718-288-8799

არ გამოტოვოთ თქვენი შანსი, შეცვალოთ ბავშვის ცხოვრება!

Contact Us
718-288-8799

2765 Coney Island Avenue, 2nd Fl.

Brooklyn, New York 11235